Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikens 5 förmågor Gruvrisskolan

Skapad 2016-10-18 19:38 i Gruvrisskolan Falun
Matris över matematikens 5 förmågor
Grundskola 2 – 5 Matematik

I denna matrisen ska både elever och lärare kunna markera kunskap hos berörd elev.

De 5 matematiska förmågorna

Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper

PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGAN

Problemuppgift är en uppgift som du inte till en början vet hur du ska göra för att lösa. Motsatsen är en rutinuppgift.
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Formulera problem
...med hjälp av matematik
Du tränar på att formulera (skapa) problemuppgifter.
Du kan formulera (skapa) en problemuppgift som kräver få steg för att lösa.
Du kan formulera (skapa) en problemuppgift som kräver flera steg för att lösa.
Lösa problem...
...med hjälp av matematik
Du tränar på att lösa problemuppgifter.
Du kan ofta lösa en problemuppgift som kräver få steg för att lösa.
Du kan ofta lösa en problemuppgift som kräver flera steg för att lösa.
Värdera valda strategier och metoder
Du tränar på att välja strategi eller metod när du ska lösa ett problem.
Du kan ofta välja en strategi eller metod som hjälper dig att lösa en problemuppgift som kräver få steg.
Du kan välja mellan flera strategier eller metoder och använda den som bäst hjälper dig att lösa en problemuppgift som kräver flera steg.

BEGREPPSFÖRMÅGAN

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda och analysera...
...matematiska begrepp.
Du tränar på att använda de rätta matematiska begreppen. Du tränar på att berätta vad flera begrepp innebär.
Du försöker att använda de rätta matematiska begreppen i flera samtal. Du kan berätta vad flera begrepp innebär.
Du använder oftast de rätta matematiska begreppen. Du kan berätta vad de flesta begrepp vi gått igenom innebär.
Använda och analysera...
...samband mellan begrepp.
Du tränar på att berätta/visa hur flera olika begrepp hör ihop eller skiljer sig åt.
Du kan berätta/visa hur flera olika begrepp hör ihop eller skiljer sig åt.
Du kan berätta/visa hur de flesta begrepp hör ihop och skiljer sig åt.

METODFÖRMÅGAN

Rutinuppgift är en uppgift som du vet hur du ska göra för att lösa. Motsatsen är en problemuppgift. Kan gälla en metod att lösa en uppgift, att mäta med linjal, att använda miniräknaren, att skriva siffror markera tal på en tallinje, avrunda mm.
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Göra beräkningar
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Du tränar på att välja och använda lämpliga skriftliga räknemetoder när du beräknar additon och subtrakton.
Du använder skriftliga räknemetoder du tränat. Du använder skriftliga räknemetoder som förenklar för dig när du beräknar addition och subtraktion.
Du använder och blandar metoder du tränat. Du använder metoder som förenklar för dig när du beräknar addition och subtraktion. Du väljer ofta mellan olika metoder för att ta den som passar bäst när du beräknar.
Lösa rutinuppgifter
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter.
Du tränar på att välja och använda lämpliga metoder när du löser rutinuppgifter.
Du väljer och använder lämpliga metoder när du löser rutinuppgifter.
- - -

RESONEMANGSFÖRMÅGAN

Bör kunna visas skrifligt med tecken, symboler, bilder eller dyligt. Kan även göras muntligt.
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Föra matematiska...
...resonemang.
Du tränar på föra resonemang (berätta hur du tänker).
Du resonerar så att en lärare oftast kan följa ditt resonemang.
Du resonerar så att lärare och elever kan följa ditt resonemang.
Följa matematiska...
...resonemang.
Du tränar på följa andras resonemang (förstå hur de tänker).
När elever eller lärare resonerar ungefär som du, kan du följa och förstå deras resonemang.
När elever och lärare resonerar på ett annat sätt än du, kan du oftast följa och förstå deras resonemang.

KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGAN

  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala om
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du tränar på att använda rätt begrepp och att uttrycka dig matematiskt när du samtalar.
Du använder flera riktiga begrepp och uttrycker dig ofta matematiskt när du samtalar.
Du använder oftast rätt begrepp och uttrycker dig korrekt matematiskt när du samtalar.
Argumentera för
Använda matematikens uttrycksformer för att argumentera för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du tränar på att använda rätt begrepp och att uttrycka dig matematiskt när du argumenterar.
Du använder flera riktiga begrepp och uttrycker dig ofta matematiskt när du argumenterar.
Du använder oftast rätt begrepp och uttrycker dig korrekt matematiskt när du argumenterar.
Redogöra för
Använda matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du tränar på att använda rätt begrepp och att uttrycka dig matematiskt när du redogör för matematik.
Du använder flera riktiga begrepp och uttrycker dig ofta matematiskt när du redogör för matematik.
Du använder oftast rätt begrepp och uttrycker dig korrekt matematiskt när du redogör för matematik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: