Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning "Problemlösning"

Skapad 2016-10-19 11:28 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vi har löst olika matematiska problem som du har redovisat i ditt problemlösningshäfte.
När du har löst ditt problem kontrollera att du fått med allt som bör finnas med i en lösning.

Viktig information som behövs för att lösa uppgiften.
Beräkningar, bilder och förklaringar hur du löst uppgiften.
Enheter Ett svar som återkopplar till frågan.
Är ditt svar rimligt?
Kontrollräkna uppgiften.

Kunskapskrav

Problem
Du löser delar av problemen genom att exempelvis rita.
Du löser större delen av problemen med någon form av generell metod.
Du visar lösningarna av uppgifterna med generella metoder (formel)
Resonemang
Du drar någon relevant slutsats om de olika problemen.
Du kommer fram till en slutsats samt resonerar väl kring detta.
Du behandlar alla problemet och bygger alla dina slutsatser ett matematiskt resonemang.
Redovisning
Dina redovisningar är möjliga att följa och omfattar några delar av problemen
Dina redovisning är klara och tydlig och omfattar större delen av uppgifterna.
Dina redovisningar är strukturerade och det matematiska språket är lämpligt samt omfattar hela uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: