Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i slöjd 4 - 5 2016/2017

Skapad 2016-10-20 14:17 i Frösakullskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Slöjd

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ....

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Nivå 1
Har ännu inte nått målen för år 6
Nivå 2
På god väg att nå målen för år 6
Nivå 3
Måluppfyllelse för år 6 (Betyg E)
Nivå 4
Hög måluppfyllelse för år 6 (Betyg A)
Formge och framställa slöjdföremål
Du behöver visa att du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Formge och framställa slöjdföremål
Du behöver visa att du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Formge och framställa slöjdföremål
Du behöver visa att du i slöjdarbetet kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Välja och motivera tillvägagångssätt
Du behöver visa att du kan välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Välja och motivera tillvägagångssätt
Du behöver visa att du under arbetsprocessen kan bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera arbetsprocessen
Du behöver visa att du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du behöver visa att du kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: