Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING.ÅR 7.Prov1 (ht 16)

Skapad 2016-10-23 07:42 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna "Grundläggande", "God" och "Mycket god" till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 7 Matematik

Begrepp

Hur eleven kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 1a
Positionssystemet Tusendelar
Har kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 1b
Positionssystemet Tiondelar
Har kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 1c
Positionssystemet Hundradelar
Har kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 7a
Avrunda Till hundradelar.
Löser uppgiften.
Uppgift 7b
Avrunda Till tusendelar.
Löser uppgiften.
Uppgift 12
Bråk Blandad form
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och beskriver dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 13
Bråk Bråkform
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och beskriver dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 14a
Tolka uttryck.
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och beskriver dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 14b
Tolka uttryck.
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och beskriver dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 15
Överslagsräkning
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och beskriver dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2
Negativa tal
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.

Problemlösning och metoder

Hur eleven väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur eleven genomför procedurer och beräkningar. Hur eleven tolkar resultat och drar slutsatser. Hur eleven värdera valda strategier och metoder,
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 2a
Negativa tal
Löser uppgiften.
Uppgift 2b
Negativa tal
Löser uppgiften.
Uppgift 10abc
Bråk Skugga en del av en figur
Löser en av uppgifterna.
Löser två av uppgifterna.
Löser alla uppgifterna.
Uppgift 3
Bråk Subtraktion av bråk med samma nämnare
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 9
Bråk Addition av bråk med samma nämnare
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 12d
Bråk Addition av tal skrivna i bråkform (olika nämnare). Svara i blandad form.
Påbörjat lösningen
Löser delvis uppgiften.
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 13d
Bråk Addition av tal skrivna i blandad form (olika nämnare). Svara i bråkform.
Påbörjat lösningen
Löser delvis uppgiften.
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 4
Beräkna Biobesök
Påbörjat lösningen
Löser delvis uppgiften.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 5
Vilket tal ligger mitt emellan de givna talen? (Två tal skrivna i deci-malform.)
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 16
Vilket tal ligger mitt emellan de givna talen? (Ett tal skrivet i bråkform och ett tal skrivet i decimalform.)
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 6
Fyra räknesätten Addition av två tal med olika många decimaler.
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 8
Fyra räknesätten Subtraktion av två tal med olika många decimaler.
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 11
Fyra räknesätten Prioriteringsregler
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 14a
Skriv en text som leder fram till den givna beräkning utifrån en bild. (Multiplikation av två tal)
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 14b
Skriv en text som leder fram till den givna beräkning utifrån en bild. (Prioriteringsregler)
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 17
Kaninen Ville (Hitta rätt kombination.)
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 18
Leos stenar (Hitta rätt kombination.)
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.

Kommunikation

Kvaliteten på elevens redovisning. Hur eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur eleven för och följer matematiska resonemang. Hur eleven argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 4
Beräkna Biobesök
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 6
Fyra räknesätten Addition av två tal med olika många decimaler.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
RRedovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matema-tiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 8
Fyra räknesätten Subtraktion av två tal med olika många decimaler.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 12d
Bråk Addition av tal skrivna i bråkform (olika nämnare). Svara i blandad form.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 13d
Bråk Addition av tal skrivna i blandad form (olika nämnare). Svara i bråkform.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 5
Vilket tal ligger mitt emellan de givna talen? (Två tal skrivna i deci-malform.)
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 16
Vilket tal ligger mitt emellan de givna talen? (Ett tal skrivet i bråkform och ett tal skrivet i decimalform.)
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 14a
Tolka en "naken uppgift".
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 14b
Tolka en "naken uppgift".
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 17
Kaninen Ville
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 18
Leos stenar
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: