Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 7

Skapad 2016-10-23 19:00 i Svärdsjöskolan Falun
Läsförståelseprov som kartlägger förmågan att läsa och förstå olika texttyper och genre. Provet innehåller olika slags frågor, att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Med andra ord ingår uppgifter från E-nivå upp till A-nivå och ger en god spegling om vad eleven är duktig på och vad eleven behöver träna mera på. Provet är uppbyggt på samma sätt som det nationella provet i 9:an men texterna och frågorna är anpassade för att läsas i 7:an.
Grundskola 7 Svenska

Läsförståelseprov som kartlägger förmågan att läsa och förstå olika texttyper och genre. Provet innehåller olika slags frågor, att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Med andra ord ingår uppgifter från E-nivå upp till A-nivå och ger en god spegling om vad eleven är duktig på och vad eleven behöver träna mera på.

Provet är uppbyggt på samma sätt som det nationella provet i 9:an men texterna och frågorna är anpassade för att läsas i 7:an.

F
E
C
A
Kommentar
Du behöver träna mera på att läsa skönlitteratur och sakprosatexter och att använda lässtrategier.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyg genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa sköltitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Testas ej specifikt i materialet. Eleven behöver dock använda olika strategier för att hitta svaren.
Du behöver träna mera på att göra sammanfattningar av olika texters innehåll.
Genom att göra enkla sammanfattnignar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessa kunskapskrav testas i läsförståelsedelen.
Du behöver träna mera på att tolka innehåll och föra resonemang om framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarnheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Dessa kunskapskrav testas i läsförståelsedelen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: