Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsorienterande ämnen

Skapad 2016-10-24 15:15 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 3 – 5 Matematik

Detta är du på väg att kunna
Detta kan du
Beträffande historia
Du ska kunna bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du ska kunna visa på någon tidsperiod med hjälp av tidslinjer och bidra till resonemang om forntiden.
Beträffande religion
Du ska kunna medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du ska kunna bidra till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ge exempel på någon olikhet och likhet vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion.
Du ska kunna samtala om livsfrågor med betydelse för dig genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
Beträffande geografi
Du ska kunna medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för dig.
Du ska kunna medverka i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Du ska kunna bidra till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Beträffande samhällskunskap
Du ska kunna bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling i samtal om miljöfrågor med betydelse för dig.
Du ska kunna ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidra till resonemang om varför de kan behövas.
Du ska kunna medverka i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du ska kunna ge exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidra till resonemang om hur de kan användas.
Beträffande informationsinsamling
Du ska kunna medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidra till resonemang om informationens användbarhet.
Beträffande samhällsvetenskapliga termer
Du ska kunna använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: