Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris matematik åk 3

Skapad 2016-10-25 11:15 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 3

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem och använda strategier och metoder
Du ska kunna lösa mattesagor både muntligt och skriftligt samt formulera egna. Du ska med hjälp av fingerfemman/tanketavlan kunna välja en fungerande strategi.
Du ska med säkerhet kunna lösa mattesagor både muntligt och skriftligt samt formulera egna. Du ska med hjälp av fingerfemman/tanketavlan kunna välja en lämplig strategi.
Du ska med säkerhet kunna lösa mattesagor både muntligt och skriftligt samt formulera egna. Du ska med vara väl förtrogen med fingerfemman/tanketavlan och kunna välja den mest lämpliga strategin.
Beskriva tillvägagångssätt, resonera om resultatens rimlighet och ge förslag på alternativ
Du ska muntligt och skriftligt kunna lösa textuppgifter samt avgöra om svaret är rimligt.
Du ska muntligt och skriftligt kunna lösa textuppgifter samt avgöra om svaret är rimligt samt följa matematiska resonemang.
Du ska både muntligt och skriftligt kunna beskriva hur du löser en uppgift. Du ska kunna föra enkla resonemang om resultatets rimlighet i elevnära situationer.
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Du ska ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i välkända sammanhang inom matematikens 6 delområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.
Du ska ha goda kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i bekanta sammanhang inom matematikens 6 delområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.
Du ska ha mycket goda kunskaper om matematiska begrepp i nya sammanhang inom matematikens 6 delområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Du ska kunna beskriva och redovisa ett flertal begrepp med enkla matematiska uttrycksformer.
Du ska kunna beskriva och redovisa ett flertal begrepp med olika matematiska uttrycksformer.
Du ska kunna beskriva och redovisa ett flertal begrepp med mer varierande matematiska uttrycksformer.
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
Du ska kunna förstå hur tal delas upp och deras inbördes relation (addition och subtraktion) samt t.ex. använda dig av kommutativa lagen.
Du ska ha goda kunskaper om hur tal delas upp och deras inbördes relation (addition och subtraktion) samt t.ex. använda dig av kommutativa lagen.
Du ska kunna växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang t.ex. kommutativa lagen.
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Du ska med säkerhet kunna välja vilket räknesätt och vilken metod du ska använda för att göra olika typer av beräkningar.
Du ska med säkerhet kunna välja och använda fungerande metoder för att göra olika typer av beräkningar.
Du ska med säkerhet kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra olika typer av beräkningar.
Redogöra för och samtala om tillväga-gångsätt, använda matematiska uttrycksformer
Du ska kunna redogöra och samtala om tillvägagångsättet genom att rita, symboler och skriva.
Du ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångsättet genom att rita, symboler, skriva samt tabeller.
Du ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångsättet genom att rita, symboler, skriva samt andra matematiska uttryckssätt.
Föra och följa matematiska resonemang
Du ska kunna framföra egna argument och kunna ställa frågor.
Du ska kunna framföra egna argument och kunna ställa frågor samt koppla ihop dem med tidigare erfarenheter under ett matematiskt resonemang.
Du ska kunna framföra egna argument och kunna ställa frågor. Du ska kunna bemöta argument samt koppla ihop dem med tidigare erfarenheter under ett matematiskt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: