Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov i matematik - Bråk och procent (åk 8)

Skapad 2016-10-25 13:46 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet
Grundskola 8 Matematik

Problemlösning

Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Ej visat
E
C
A
Uppgift A
Höjning och sänkning
Löser en mindre del av problemet genom att räkna ut priset efter första sänkningen/höjningen.
Räknar ut priset efter både höjningen och sänkningen och drar slutsatsen att det inte spelar någon roll för slutpriset om man räknar ut först höjningen eller sänkningen.
Löser problem effektivt genom att använda sig av förändringsfaktorn.
Uppgift B, a)
Det hela
Visar att det 16% motsvarar 48 elever och försöker räkna ut 100 %.
Löser problemet och kommer fram till ett korrekt svar.
Uppgift B, b)
Procent, procenteter
Visar kunskap om vad som är "Det hela" i denna uppgift.
Löser hela problemet.
Uppgift C
Bankkonto
Räknar ut den nya räntesatsen.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.

Metoder

Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.
Ej visat
E
C
A
Uppgift 1
Andel i bråkform, decimalform och procentform
Godtagbara svar (max. två fel)
Korrekta svar i enklaste form.
Uppgift 2
Hur stor är delen?
Beräkning med korrekt svar.
Uppgift 3
Hur stor är andelen?
Beräkning med korrekt svar.
Uppgift 4
Hur stor är sänkningen?
Beräkning med godtagbart svar.
Beräkning med korrekt svar.
Uppgift 5
Hur stor är det hela?
Beräkning av det hela fast med fel procentsats.
Korrekt beräkning av det hela.
Uppgift 6
Ränta
Tecknar ett korrekt uttryck för att beräkna räntan.
Beräkning med korrekt svar.
Uppgift 7
Kapital
Beräknar det ursprungliga kapitalet.
Beräknar det nya kapitalet.

Begrepp

I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Ej visat
E
C
A
Uppgift 1
Begreppen "Andel","Delen" och "Det hela"
Visar grundläggande kunskaper om begreppen (t.ex genom att teckna en korrekt formel).
Förklarar begreppen utförligare med hjälp av ett konkret exempel.
Lägger till en aspekt till och använder sig av fler matematiska begrepp.
Uppgift 2
Skillnad mellan räntesats och räntan.
Tolkar begreppen på ett korrekt sätt.
Kopplar till begreppen "Andel" och "Delen"

Resonemang

Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
Ej visat
E
C
A
Uppgift 1
Begreppen "Andel","Delen" och "Det hela"
Förklarar begreppen (tecknar inte bara en formel)
Utförligare resonemang som visar begreppens samband.
Utförligt och tydligt resonemang på en mer abstrakt nivå.
Uppgift 2
Begrepp "Räntesats"
Enkel förklaring (t.ex. med hjälp av ett exempel)
Utförligare resonemang som visar begreppens skillnad.

Kommunikation

Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
Ej visat
E
C
A
Uppgift 2-9
Metoduppgifter
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift A
Höjning och sänkning
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift B
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift C
Bankkontot
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: