Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna

Skapad 2016-10-25 14:02 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Bedömning från planeringen av Årstiderna.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Osäker
Säker
Förmågan att analysera
Betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.
Kan på ett enkelt sätt, ibland med hjälp av frågor från vuxen, beskriva vad som händer kring de olika årstiderna (natur, djur och väder) samt kan med stöttning förklara för- och nackdelar med årstider.
Kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer kring de olika årstiderna (natur, djur och väder). Kan enkelt förklara för- och nackdelar med årstiderna.
Begreppslig förmåga
Betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
Använder några av de begrepp vi lärt oss på rätt sätt när du beskriver årstiden.
Använder ett flertal begrepp på rätt sätt när du beskriver och förklarar årstiden.
Reflektionsförmåga
Betyder din förmåga att kunna fundera och reflektera.
Du kan med stöttning fundera och reflektera.
Du kan på egen hand fundera och reflektera.

Utvärdering

Osäker
Säker
Årstiderna
Kan namnge våra fyra årstider och förklara när de uppkommer och varför.
Månaderna
Kan namnge våra 12 månader i rätt ordning.
Natur
Har viss kännedom om vad som händer i naturen kring de olika årstidsväxlingarna.
Djur
Har viss kännedom om vad djur och fåglar gör under vissa årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: