👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa år 1-6

Skapad 2016-10-25 15:30 i Tångaskolan Falkenberg
Matrisen används vid utvecklingssamtal för betyg och bedömningen. Matrisen baseras på LGR 11 och ämnets centrala innehåll, övergripandemål och kunskapskrav.
Grundskola 1 – 5 Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Rörelse
Du kan delta i: Spel
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser väl till aktiviteten.
Du kan delta i: Lekar
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Du kan delta i: Idrotter
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
dans och rörelse till musik.
Du anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl l till takt och rytm
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Kunna simma 200 m varav 50 m rygg
Du kan samtala om egna upplevelser om fysiska aktiviteter
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
.Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Anpassning vid utomhusaktiviteter
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden (klä sig efter väder) och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Hälsa och livsstil
Skador
Du kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge utvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Nödsituationer
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 och är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande.
Säkerhet och hänsynstagande
Eleven visar till viss del hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett visst ansvar för skolans material och hjälper till viss del att plocka fram och undan material.
Eleven visar hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Eleven visar god hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett stort ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Samarbete
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater relativt väl vid de olika aktiviterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.