Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultatblad för provräkning kap 1 Gamma 6A

Skapad 2016-10-25 20:08 i Djupedalskolan Härryda
Ur matematikbokens resultatblad för provräkning kap 1
Grundskola 6 Matematik

Förmågor

Siffrorna i matrisen är numret på provuppgiften. E, C, A visar svårigheten på varje uppgift. Ifylld grön ruta betyder 1 poäng. Varje uppgift bedöms utifrån vilka förmågor som eleven visar. En uppgift kan ge möjlighet att visa flera olika förmågor. Olika uppgifter testar olika förmågor: -Problemlösning, -Begreppsförståelse, -Metod -Kommunikation. EXEMPEL : I uppgift 12 kan du visa problemlösningsförmåga, välja/använda rätt metod för att lösa och att du kan kommunicera/redovisa hur du tänker/gör Sammanräkning av antal E-poäng, C-poäng och A-poäng görs som sammanfattning. E-poäng/C-poäng/A-Poäng Läs kommentar efter rättat prov.
E
E
E
E
E
C
C
C
C
A
A
Problemlösning
10
11
12
12
Begrepp
1
2
4
9
10
Metod
3
6
7
8
9
5
10
11
12
11
Kommunikation
6
7
8
11
12
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: