Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 4-6

Skapad 2016-10-26 11:30 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Användande av utrustning
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Elevens bidrag i arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme om egen arbetsinsats
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang kring symboler, färg, form och material
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: