Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återge, skriva och respons 2016

Skapad 2016-10-26 13:55 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Referat
Grundskola 7 Svenska

Konkretisering av kunskapskrav

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Återge
Du återger så att texten har ett begripligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur, d v s texten innehåller detaljer med begränsad betydelse för helheten och tankegången går att urskilja.
Du återger så att texten har ett relativt tydligt innehåll och en klar struktur, d v s texten innehåller relevanta detaljer med betydelse för helheten och har en ”röd tråd”.
Du återger så att texten har ett tydligt innehåll och en väl fungerande struktur, d v s texten innehåller enbart relevanta detaljer med stor betydelse för helheten och har en uppläggning som är gynnsam för innehållet.
Skriva
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår med variation i ordval och meningsbyggnad.
Respons
Du ger enkla omdömen i din respons på kamraters texter, d v s du uttrycker en värdering eller ett konstaterande.
Du ger utvecklade omdömen i din respons på kamraters texter d v s du förklarar med exempel ur texten.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen i din respons på kamraters texter, d v s du förklarar med exempel ur texten samt ger förbättringsförslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: