Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2016-11-01 17:55 i Ingaredsskolan Alingsås
Kunskapsutveckling för matematik hösterminen åk 2 enligt Lgr 11 (Mattedektektiverna)
Grundskola 2 Matematik

Kunskapsutveckling i matematik i åk 2

Rubrik 1

Kunskapsutveckling i matematik årskurs 2
Tal
talgrannar - talen upp till 100
större än och mindre än - talen upp till 100
hälften dubbelt- talen upp till 100
tallinjen 0 till 100
ordningstalen upp till 100:e
ental, tiotal och hundratal upp till 1000
Tal
ental, tiotal, hundratal och tusental
avrunda till närmaste tiotal
överslagsräkna
talmönster
sannolikhet
Geometri
fortsätta mönster
se symmetri i olika figurer
namnge, jämföra och beskriva två- och tredimensionella figurer
skillnaden mellan linje och sträcka
Geometri
fortsätta mönster
jämföra och beskriva geometriska figurer
bygga figurer med hjälpa av Tangram
rita sträckor
räkna omkrets
Räknesätten
utan tiotalsövergång- addition och subtraktion 0 till 100
med tiotalsövergång- addition och subtraktion 1 till 100
addition och subtraktion med 10 och 9
addition och subtraktion med hela tiotal
sambandet addition/ subtraktion
addition och subtraktion med omgruppering
Räknesätten
utelämnat tal- addition och subtraktion 0 till 200
omgruppering med tiotalsövergång- addition och subtraktion 0 till 200
addition och subtraktion med hela hundratal
se likheter mellan olika talområden
multiplikationstabellen 1-5, 10
enkel division
miniräknaren
är svaret rimligt?
Mätning
räkna med och växla med pengar upp till 100 kr
mäta och använda enheterna 1 m och 1 cm
känna till enheterna 1 kg, 1 hg och 1 g
tid- kvart i och kvart över
Mätning
längd (m, dm, cm och mm)
volym (l och dl)
klockan analog tid- hela 5- minutrar
årets indelning (dygn, månader, kvartal och datum)
Statistik
förstå enkla tabeller och diagram
göra egna tabeller och diagram
sannolikhet
Statistik
göra egna tabeller
göra egna diagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: