Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No- Vatten år 4-6

Skapad 2016-11-09 14:40 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Vatten som naturresurs.
Grundskola 4 – 6 Kemi Geografi Biologi

Detta moment är indelat i fyra delar:

  1. Vattnets kretslopp.
    Hur vattnet cirkulerar i naturen. Begreppen nederbörd, avdunstning och grundvatten är viktiga!

  2. Vår vattenanvändning.
    Varifrån kommer vårt vatten och vart tar det vägen när vi använt det?

  3. Vatten som naturresurs.
    Varför har vissa platser i världen mycket vatten och varför har andra mindre. Hur påverkas människor av att ha lite eller smutsigt vatten.

  4. Vattnets egenskaper samt begrepp som te.x flyta, sjunka, densitet
På väg
Enkelt
Utvecklat
Väl utvecklat
Du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på. Du kan också förklara hur vatten cirkulerar i naturen. Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om hur vattnet cirkulerar i naturen, hur vi använder vatten och vad som händer om vi saknar rent vatten.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på. Du kan också förklara hur vatten cirkulerar i naturen. I resonemangen beskriver du samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om hur vattnet cirkulerar i naturen, hur vi använder vatten och vad som händer om vi saknar rent vatten.
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan använda ord och begrepp på rätt sätt som t.ex flyta, sjunka, densitet. samt vista att duförstår innebörden av dessa begrepp
Du kan ännu inte använda ord och begrepp på rätt sätt som t.ex flyta, sjunka, densitet. samt visat att du förstår innebörden av dessa begrepp .
Du kan använda ord och begrepp på rätt sätt som t.ex flyta, sjunka, densitet. samt visat att du förstår innebörden av dessa begrepp .
Du visar på en utvecklad förståelse och kunskap att du kan använda ord och begrepp på rätt sätt som t.ex flyta, sjunka, densitet. samt att du förstår innebörden av dessa begrepp .
Du visar på en väl utvecklad förståelse och kunskap att du kan använda ord och begrepp på rätt sätt som t.ex flyta, sjunka, densitet. samt att du förstår innebörden av dessa begrepp .
Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du har ännu inte visat att du kan resonera kring varför levnadsvillkoren ser olika ut för människor på olika platser i världen, eller vad dessa olikheter beror på. Du har inte heller gett något underbyggt förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: