Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr - för 100 år sedan

Skapad 2016-11-14 23:46 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris SO- tema, Livet förr i åk 1
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Bild
Berätta hur det var i skolan förr
  • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen ge exempel på hur barn hade det i skolan för 100 år sedan.
Du kan till viss del på egen hand ge exempel på hur barn hade det i skolan för 100 år sedan.
Du kan på egen hand ge exempel på hur barn hade det i skolan för 100 år sedan.
Göra jämförelser förr och nu
  • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Du kan till viss del på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Du kan på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Använda tidslinje och tidsbegrepp
  • SO  1-3
  • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen använda en tidslinje och känner till vad tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Du kan till viss del på egen hand använda en tidslinje och känner till vad tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Du kan på egen hand använda en tidslinje och sätta in tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid i rätt sammanhang.
Delta i samtal
  • Sv
  • Sv   1
Du deltar i samtal om det vi har läst och sett genom att lyssna aktivt.
Du deltar till viss del i samtal om det vi har läst och sett genom att ställa följdfrågor.
Du deltar aktivt i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på och ställa följdfrågor.
Återberätta med egna ord
  • Sv
  • Sv  1-3
Du kan med stöd av en vuxen återberätta det du har upplevt under temat.
Du kan till viss del på egen hand återberätta det du har upplevt under temat.
Du kan på egen hand återberätta det du har upplevt under temat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: