Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig produktion engelska - Environment

Skapad 2016-11-15 16:16 i Djupedalskolan Härryda
Bedömning av text skriven på engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska

SKRIVFÄRDIGHETER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Jag kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Jag skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Kan ofta inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå ibland vara intresseväckande och delvis utvecklat. Kan ibland inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel. Kan göra mig förstådd utan större problem.
Jag kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne samt uttrycka mina åsikter och reflektioner. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför. Är lätt att förstå.
Ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd. Jag väljer enkla ord utan variation. Gör mig inte alltid förstådd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera mig. Jag väljer ord som resulterar i att jag gör mig förstådd.
Ordförrådet är relativt utvecklat/synonymrikt och varierat. Några avancerade ord och en del idiomatiska utryck., Jag har något "specialuttryck" för ämnet.
Ordförrådet är utvecklat och varierat och användandet av mer avancerad ord + idiomatisk är utvecklat. Ordförrådet är väl anpassat till ämnet och du kan några "specialuttryck"
Stavning
Jag gör stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket stör begripligheten.
Jag gör vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Jag gör några stavfel i texten och de påverkar inte begripligheten nämnvärt.
Jag stavar i stort sett korrekt. Endast ett fåtal stavfel förekommer.
Grammatik
Jag använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Gör ofta fel som förstör.
Jag använder en enkel grammatik. Jag försöker böja verb och substantiv. Gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Jag böjer verben, substantiv och adjektiv och skriver i samma tempus. Jag försöker också använda några mer grammatiskt avancerade meningar med exempelvis adverb, progressiv form (ing-form) och passiv konstruktion. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen
Jag visar på god kännedom gällande grammatik anpassad och använder ofta mer grammatiskt avancerade meningar med exempelvis adverb, progressiv form (ing-form) och passiv konstruktion. Gör få eller inga fel.
Meningsbyggnad
Jag konstruerar korta, enkla meningar och ibland ofullständiga meningar. Har ofta fel (t.ex svensk) ordföljd, som stör förståelsen.
Jag konstruerar korta, enkla meningar. Inleder ofta meningarna på samma sätt. Har ibland fel ordföljd, som kan störa förståelsen.
Jag försöker variera mig med korta och långa meningar och försöker variera variera det första ordet i meningarna. Inleder dock i huvudsak med subjekt. Har i stort sett rätt ordföljd. Jag använder några "linking words/transition words"
Jag varierar meningsbyggnaden både till längd och inledningar. Jag visar på god kunskap gällande ordföljd, även vid grammatiskt svårare konstruktioner. Jag använder "linking words/transition words" på ett medvetet sätt.
Struktur
Texten saknar struktur, t.ex saknas inledning och avslutning. Innehållet blir rörigt och svårt att följa.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning. Vissa delar kan vara svåra att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Är indelad i väl avgränsade stycken. Är lätt att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Är indelad i väl avgränsade stycken. Är lätt att följa trots en mer avancerad struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: