Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - Sårbara platser

Skapad 2016-11-16 11:52 i Brunnsåkersskolan Halmstad
En faktatext förmedlar kunskaper om ett ämne. En faktatext ska vara saklig och bestå av fakta som går att kontrollera.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi

En faktatext förmedlar kunskaper om ett ämne. En faktatext ska vara saklig och bestå av fakta som går att kontrollera. I en del av din text - under rubriken Analys visar du din förmåga att analysera, beskriva samt resonera.

Godtagbara...
Mer än...
Mycket...
Faktatext
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar och du behandlar ämnet för din faktatext på ett enkelt sätt. Du visar grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Din faktatext innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar och du behandlar ämnet för din faktatext på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne. Du visar goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Din faktatext innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar och du behandlar ämnet för din faktatext på ett välutvecklat sätt t.ex. genom att redogöra för olika perspektiv. Du visar mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analysera
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor (och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker) på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor (och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker) på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor (och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker) på ett väl fungerande sätt.
Beskriva, resonera
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Förmågan att använda källor
Om du använder källor fungerar källhänvisningarna i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: