Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska förmågor åk 4

Skapad 2016-11-20 17:13 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 4 Engelska

Lärandematrisen synliggör elevens olika kunskapssteg mot olika förmågor i engelska.

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Kunna skriva olika fraser
  • En  E 6
Du kan skriva enstaka ord i vardagliga fraser korrekt.
Du kan skriva några av de vardagliga fraserna korrekt, men känner dig ofta osäker på att stava olika ord och skriva hela meningar.
Du kan skriva meningarna korrekt och känner dig trygg med att stava till alla veckans fraser.
Kunna redogöra för textens innehåll
  • En  E 6
Du kan översätta enstaka ord i kapiteltexten. Du har svårt att förstå hela textens innebörd.
Du kan översätta några meningar i kapiteltexten, men är ganska osäker på vissa meningars betydelse i texten.
Du kan översätta hela kapiteltexten på ett korrekt sätt. Du är säker på kapiteltextens innebörd.
Kunna läsa upp en text
  • En  E 6
Du kan uttala enstaka ord i kapiteltexten. Men fastnar ofta vid hur olika ord skall uttalas. Du känner dig osäker på att uttala olika ord på engelska.
Du kan uttala några av kapiteltextens meningar, men är osäker på vissa ords uttal och fastnar då vid vissa ord.
Du kan uttala kapiteltexten på ett tydligt och säkert sätt. Du känner dig säker på hur du ska uttala meningarna och har ett flyt i ditt engelska uttal.
Kunna berätta om vardagliga och bekanta ämnen
  • En  E 6
Du kan berätta om dig själv på ett enkelt sätt. Du använder dig av några enstaka meningar.
Du kan berätta om dig själv genom att använda några olika fraser på ett ganska så sammanhängande sätt.
Du kan berätta om dig själv på ett tydligt och sammanhängande sätt. Du känner dig säker på att berätta om dig själv och använder olika fraser på ett sammanhängande sätt.
Kunna förstå talad engelska
  • En  E 6
Du förstår enstaka ord när du lyssnar på talad engelska. Du har svårt att förstå vad man samtalar om.
Du förstår flera fraser när du lyssnar på talad engelska. Du förstår vissa delar om vad man samtalar om, men inte allt.
Du förstår innehållet när du lyssnar på talad engelska. Du förstår samtalet i sin helhet och kan redogöra för innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: