👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) VT åk 1

Skapad 2016-11-21 14:03 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Unikum har här lagt in Skolverkets Obligatoriska Bedömningstöd för åk 1-3.
Grundskola 1 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Lägsta nivå, mellannivå
Räkna till 50
Räkna till 100
-----
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Räkna från 9 till 20
Räknar från 26 till 40
Räknar från 195 till 220
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Räknar nedåt från 10
Räkna nedåt från 15
Räkna nedåt från 71 till 57
Talraden: Efter
Alla nivåer
a) 7 b) 10
a) 39 b) 76
a) 199 a) 217
Talraden: Före
Alla nivåer
a) 5 b) 9
a) 29 b) 34
a) 120 b) 300
Stegräkning
Alla nivåer
Räkna 10 steg/hopp 10 i taget. Börja från 10
Räkna 10 steg/hopp 10 i taget. Börja från 0
Räkna 10 steg/hopp 10 i taget. Börja från 12
Antalskonstans
Lägre nivå (Mellannivå och högre nivå prövas inte om eleven redan visat detta under ht åk 1.)
-----
-----
Uppskattning
Alla nivåer
Uppskattar tal inom talområdet mindre än 10
Uppskattar tal inom talområdet mindre än 20
Uppskattar tal inom talområdet 0-20
Minskning
Alla nivåer
Räknar subtraktioner inom talområdet 0-10
Räknar subtraktioner (-1, -2) inom talområdet 0-20
Räknar subtraktioner inom talområdet 0-20
Fler
Alla nivåer
Här är 6 föremål. Hur många är det om det är 2 fler? Hur tänkte du?
Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler? Hur tänkte du?
Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 8 fler? Hur tänkte du?
Färre
Alla nivåer
Här är 6 föremål. Hur många är det om det är 1 färre? Hur tänkte du?
Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 färre? Hur tänkte du?
Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 7 färre? Hur tänkte du?
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Ta fram 5 föremål. Dela upp föremålen i 2 delar/högar. Hur många blev det i varje del/hög? Kan du göra på fler sätt?
Här har jag 7 föremål. Göm 4 föremål. Visa 3 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du? Fortsätt med andra tal
Här har jag 12 föremål. Göm 5 föremål. Visa 7 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du? Fortsätt med andra tal
Hälften
Alla nivåer
Ta fram 8 föremål. Dela upp föremålen så att vi får lika många var. Hur många fick vi var? Vad är hälften av 10? Hur tänkte du?
Vad är hälften av 6? Hur tänkte du?
Vad är hälften av 12? Hur tänkte du? Vad är hälften av 50? Hur tänkte du?
Dubbelt
Alla nivåer
Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 4? Hur tänkte du?
Vad är dubbelt så mycket som 100? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 15? Hur tänkte du?