Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fonologisk medvetenhet och ordavkodning år F-3

Skapad 2016-11-23 17:57 i Valhallaskolan Halmstad
En bedömningsmatris för elevens läs- och talutveckling som bygger på delar av materialet "God läsutveckling"
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska

En bedömningsmatris som visar din läs- och talutveckling inom området fonologisk medvetenhet och ordavkodning och bygger på materialet "God läsutveckling"

De färglagda rutorna i matrisen visar de framsteg du uppnått. De som ännu inte är ifyllda beskriver de mål du har att arbeta vidare med. Den läses nerifrån och upp.

Läsutveckling

Fonologisk medvetenhet
Ordavkodning
Jag kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.
Jag kan läsa ord som tjugo, stjärna och skylt.
Jag kan läsa ord som inte finns t.ex. fim, sölk, kag
Jag kan läsa ord som spruta, struts, krita
Jag prövar att läsa okända ord på egen hand.
Jag kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud, katt, kung, kola.
Jag kan läsa ord som spel, gris, blöt
Jag kan höra vilket nytt ord det blir om o i sol byts ut mot i, då blir det sil.
Jag kan läsa ord som busa, leka, måla
Jag kan läsa ord som is, sol, räv
Jag känner igen vanliga småord som jag, och, hej
Jag försöker läsa nya enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten.
Jag kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir s+kor blir skor.
Jag kan ta bort ett ljud och höra vad som blir kvar, t ex leka -l blir eka.
Jag känner igen ordblider på skyltar och förpackningar.
Jag kan dela upp ordet bil i b-i-l och måla i m-å-l-a.
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn jag känner igen.
Jag kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Jag kan namnen på fler än 8 bokstäver.
Jag kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Jag kan höra vilket första ljudet i ord är, t ex m-mat och s-sol.
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t ex ko (1), må-la (2).
Jag kan höra rim, jag kan rimma.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: