Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig dialog: Berätta om dig själv.

Skapad 2016-11-29 13:03 i Forssaklackskolan Borlänge
Åk7
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Når ännu ej målen
E
C
A
Interaktion
Du kan ännu inte ställa frågor för en dialog.
Du kan ställa 2-3 frågor.
Du kan ställa 3-4 frågor.
Du kan ställa 3-4 frågor.
Ny aspekt
Innehåll och ord
Du kan ännu inte använda ord och fraser för att berätta om dig själv.
I din presentation visar du att du kan använda ett flertal ord och fraser när du berättar om dig själv
I din presentation visar du att du med viss säkerhet kan använda dig av många ord och fraser när du berättar om dig själv.
I din presentation visar du att du med stor säkerhet kan använda dig av många ord och fraser samt försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du talar för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du använder dig av enkla korta meningar som innehåller några verb och något adjektiv. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar. Du använder verb och adjektiv, inklusive ordföljd, med viss säkerhet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du bygger ut dina meningar och du använder verb och adjektiv, inklusive ordföljd, med säkerhet. Ditt språk är ganska korrekt.
Strategier
Arbetsprocessen Du visar inte att du kan använda dig av några strategier om det är något ord du inte kan.
Arbetsprocessen Du använder t.ex. läroböckerna eller ordbok om det är ord eller fraser du inte kan och du är på väg att lära dig strategier för att hitta rätt ord.
Arbetsprocessen Du använder t.ex. läroböckerna eller ordbok om det är ord eller fraser du inte kan. Du hittar oftast rätt ord.
Arbetsprocessen Du använder t.ex. läroböckerna eller ordbok med säkerhet om det är ord eller fraser du inte kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: