👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i Engelska 2016/2017

Skapad 2016-11-29 15:28 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
I denna matris redovisas resultaten på ämnesprov (det nationella provet) i engelska för elever i åk 6.
Grundskola 6 Engelska

I denna matris redovisas resultaten på ämnesprov (de nationella provet) i engelska för elever i åk 6. Provet har bestått av fyra delar och resultatet i matrisen presenteras enligt följande:
Delprov A: Muntlig interaktion Delprov B: Läsförståelse och hörförståelse Delprov C: Skriftlig framställning

Ämnesprovet är en del av bedömningsunderlaget vid betygssättningen.

Nationella proven i engelska åk 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A
Tala och samtala. - formulera sig och kommunicera i tal. . .
Delprov B1+ B2
Läsa och förstå. - förstå och tolka innehållet i olika slags texter Lyssna och förstå. - förstå och tolka innehållet i talad engelska
Delprov C
Skriva en egen text utifrån en given uppgift. . .
SAMMANTAGET PROVRESULTAT
. . .