👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 9 Nervsystemet, hormoner och sinnena

Skapad 2016-12-01 19:19 i Gåvsta skola Uppsala
Bedömningsmatris för avsnittet Nervsystemet, hormoner och sinnena. Bedömningen grundar sig på lektioner, prov och arbete om sjukdomar
Grundskola 9 Biologi Kemi
E
C
A
1 Samtala om och diskutera hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Prov Lektioner
8a 8b Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
8b Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
8b Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
3 Använda information i diskussioner och texter
Sjukdomsarbete
Sjukdomsarbete Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Sjukdomsarbete Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Sjukdomsarbete Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
10 Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Prov Sjukdomsarbete
1 1 2 2 2 3 3 5 5 6a 6b 6b 7 Sjukdomsarbete Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
3 5 6a 7 Sjukdomsarbete Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
7 Sjukdomsarbete Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
11 Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Prov Sjukdomsarbete
4 6c 8b Sjukdomsarbete Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
4 6c 8b Sjukdomsarbete Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
8b Sjukdomsarbete Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.