Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2016-12-20 21:15 i Valhallaskolan Halmstad
Matrisen visar hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet idrott och hälsa. Mellannivån i matrisen synkroniserar mot kunskapskraven för åk 6, men är anpassad för årskurs 2.
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utföra grovmotoriska rörelser på årskursanpassad nivå .
Du utför några av de grundmotoriska grundformerna: åla, krypa, hoppa, stödja, rulla, hänga, klättra, springa, balansera.
Du utför de grovmotoriska grundformerna.
Du utför sammansatta rörelser i olika sammanhang.
Röra sig till musik på en årskursanpassad nivå.
Du rör dig till musiken.
Du rör dig till viss del i rytm till musiken .
Du rör dig i rytm till musiken.
Samtala om upplevelser av:
- Lek - Hälsa - Natur och utevistelse på en årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd för att delta i samtal.
Med hjälp av följdfrågor samtalar du om egna upplevelser.
Du samtalar om egna upplevelser med passande ord/begrepp.
Orientera i närmiljön på årskursanpassad nivå.
Du kan begrepp som beskriver rumsuppfattning t.ex: bakom, framför.
Du orienterar i närmiljön med en enkel karta (skiss).
Du orienterar i närmiljön med en karta.
Visa hänsyn och utföra aktiviteterna på ett säkert sätt på årskursanpassad nivå
Du behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt.
Du visar hänsyn. Du följer bestämda regler till viss del.
Du visar hänsyn och följer bestämda regler.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: