Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska föreningar, syror och baser år 6, vt 2017

Skapad 2017-01-10 14:52 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 6 Kemi

Planera undersökningar

  • Ke  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  • Ke  C 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  • Ke  A 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
E
C
A
Planera undersökningar
Du kan ge förslag på hur man till viss del kan göra en systematisk undersökning.
Du planera en undersökning som det efter några små förändringar går att arbeta systematiskt utifrån.
Du planera en undersökning som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Jämföra och förbättra undersökningar

  • Ke  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  • Ke  C 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  • Ke  A 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
E
C
A
Dra slutsatser
Du kan jämföra resultat från undersökningar och föra ett ENKELT resonemang kring likheter och skillnader och varför det blev så.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och föra ett UTVECKLAT resonemang kring likheter och skillnader och varför det blev så.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och föra ett VÄLUTVECKLAT resonemang kring likheter och skillnader och varför det blev så.
Förbättra undersökningar
Du kan ge något förslag på hur någon undersökning kan förbättras.
Du ger förslag på hur undersökningar kan förbättras som till viss del kan bidra till en mer systematisk undersökning.
Du ger förslag på hur undersökningar kan förbättras så att de blir mer systematiska.

Begrepp

  • Ke  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  • Ke  C 6   Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  • Ke  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
E
C
A
Använda begrepp
T ex: syra, bas, neutral, kemisk reaktion, pH
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om kemiska reaktioner, syror och baser. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett GANSKA BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Du har GODA kunskaper om kemiska reaktioner, syror och baser. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Du har MYCKET GODA kunskaper om kemiska reaktioner, syror och baser. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett MYCKET BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: