Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Att hålla egen lektion åk 6

Skapad 2017-01-11 09:37 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Idrott och hälsa - Att hålla egen lektion åk 6
Grundskola 6

Hålla egen idrottslektion åk 6.
Under detta arbetsområde kommer eleverna att få planera och leda en lektion själv eller ihop med ett antal klasskompisar. De ska här ta eget ansvar, visa ledaregenskaper och själva kunna ta hand om träningen/lektionen. Senare kommer lektionen utvärderas ihop tillsammans med idrottsläraren. Idrottslektionen ska innehålla en uppvärmning, en huvudaktivitet och ev en avslutningsövning.

Centralt innehåll:
-Rörelse. Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
-Rörelse. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
-Hälsa och livsstil. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
-Hälsa och livsstil. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Förmågor:
-Använda kroppen för rörelse, använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster.
-Samtala, diskutera och motivera, uttrycka egna åsikter om lektionen i kommunikation med läraren och få feedback.
-Reflektera och värdera vad gäller orsaker och konsekvenser i planering och genomförande av lektionen.

Hur?:
Du visar kunskaperna..
..genom din arbetsinsats och förmåga att vara noggrann, planera och genomföra lektionen med ett bra flyt och struktur.
..genom din förmåga att samtala och vara tydlig gentemot klassen i genomgången av lektionen.
..genom din förmåga att vara aktiv under lektionen, diskutera och motivera gentemot klassen och ge dem feedback, uppmuntran och tips till förbättring.

E
C
A
Lektionens struktur, planering och flyt
Du genomför lektionen med delvis bra struktur och flyt.
Du genomför lektionen med bra struktur och flyt
Du genomför lektionen med mycket bra struktur och flyt.
Tydlighet i genomförandet och genomgångar
Du genomför lektionen med delvis bra tydlighet och genomgång.
Du genomför lektionen med bra tydlighet och genomgång.
Du genomför lektionen med mycket bra tydlighet och genomgång.
Aktivitet under lektion
Du genomför lektionen med delvis bra aktivitet
Du genomför lektionen med bra aktivitet
Du genomför lektionen med mycket bra aktivitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: