Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö

Skapad 2017-01-30 13:40 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Bygger på NTA-temat Från frö till frö
Grundskola 4 Biologi
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
Genomför och planerar undersökningar av växter och bin
Du genomför undersökningarna på ett ganska bra sätt. Du använder utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du genomför undersökningarna på ett säkert sätt. Du använder utrustningen på ett fungerande sätt.
Du genomför undersökningarna på ett säkert och effektivt sätt. Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Jämföra resultat
Du kan jämföra ditt och andras resultat och fundera på likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra ditt och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra ditt och andras resultat och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Dokumentera undersökningar
Skriver och ritar om undersökningarna
Du skriver och ritar på ett enkelt sätt om dina undersökningar med viss hjälp.
Du skriver och ritar om dina undersökningar och får med en del detaljer.
Du skriver och ritar utförligt om dina undersökningar och deras resultat.
Ekologiska samband
Ger exempel på ekologiska samband - hur växter och djur hör ihop. Använder biologins begrepp (t.ex. fotosyntes, pollinera, ståndare, pistill).
Du kan ge exempel på några ekologiska samband och använder enkla ord i dina förklaringar.
Du kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder några/flera av biologins begrepp.
Du kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder flera av biologins begrepp.
Söka information, skapa texter
Söker information, skriver och ritar om det jag lär mig
Du kan med hjälp av en vuxen söka information och skriva eller rita om det du lär dig.
Du kan självständigt söka viss information och skriva enkla texter eller rita om det Du lär dig.
Du kan självständigt söka information och skriva längre texter och rita om det Du lär dig. Du använder flera källor och bedömer dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: