👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2017-02-02 14:40 i Uppsävjaskolan Uppsala
Engelska åk 4-åk 5
Grundskola 5

Engelska åk 4 - åk 5

Lyssna
Förstår vissa ord när man pratar långsamt och tydligt.
Förstår hela fraser när man pratar långsamt och tydligt.
Förstår tydligt tal kring välbekanta ämnen.
Förstår med lätthet instruktioner och vardagligt tal.
Läsa
Kan läsa och förstå enstaka ord.
Kan läsa och förstå välbekanta fraser.
Kan läsa och förstå en enkel text.
Kan läsa och förstå olika typer av texter.
Tala
Använder oftast enstaka ord och ibland några få mycket enkla fraser.
Talar och använder enkla fraser och meningar.
Talar gärna och använder en rad fraser och meningar.
Talar med flyt, bra uttal och i stort sett grammatiskt riktigt kring välbekanta ämnen.
Prata med andra
Kan formulera enklare frågor och besvara frågor med enstaka ord eller mycker enkla fraser.
Kan ställa och besvara enkla frågor inom vanliga ämnesområden.
Formulerar och besvarar frågor med lätthet och kan delta i samtal kring välkända ämnen.
Formulerar sig med lätthet och kan leda ett samtal framåt i ett socialt sammanhang.
Skriva
Skriver mycket enkla fraser med en del stavfel.
Skriver enklare meningar och stavar rätt på vanligt förekommande ord.
Skriver meddelanden, korta berättelser eller ett enkelt brev i stora drag rättstavat.
Skriver meddelanden, berättelser eller brev, i stora drag rättstavat, där grundläggande grammatik är riktig.