Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El niño de la patera (läsa & skriva)

Skapad 2017-02-06 21:55 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

F
innebär att kunskapskriterierna för betyget E ännu inte är uppfyllda.
E
C
A
Läsa-reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i boken.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i boken.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i boken.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva-produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: