👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur och interaktion

Skapad 2017-02-13 09:53 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Pedagogik

E
C
A
Begrepp och teorier
Eleven förklarar begrepp och teorier enkelt.
Eleven förklarar begrepp och teorier enkelt och tydligt.
Eleven förklarar begrepp och teorier tydligt utan misstolkningar.
Människors interaktion och kommunikation
Eleven beskriver enkelt människors interaktion och kommunikation genom olika exempel.
Eleven beskriver tydligt människors interaktion och kommunikation genom olika exempel.
Eleven beskriver tydligt och vinklar olika exempel på människors interaktion och kommunikation.
Attityder, värderingar och handlingar
Eleven diskuterar enkelt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i analysen.
Eleven diskuterar tydligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i analysen.
Eleven diskuterar tydligt och vinklar egna och andras attityder, värderingar och handlingar i analysen.
Egna och andras åsikter
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussionen framför eleven tydliga argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussionen framför eleven tydliga och vinklade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beskrivning, samband, slutsatser
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras enkelt, likaså slutsatserna. Misstolkningar förekommer.
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras tydligt, likaså slutsatserna. Misstolkningar kan förekomma.
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras tydligt och vinklat, likaså slutsatserna. Det råder inga misstolkningar.