Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov skriftlig produktion, SFI, kurs D

Skapad 2017-02-26 22:28 i Visa vux Visa kommun
Matris för bedömning av skriftlig produktion, kurs D
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

I matrisen markeras det du har uppnått med grönt.

GLOBAL BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Syfte och genre
Texten är funktionell i förhållande till syfte och är skriven med viss anpassning till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt anspassad till situation och mottagare och har ett relativt gott flyt.
Texten är innehållsligt och språkligt väl anpassad till situation och mottagare och har ett gott flyt.
Innehåll och omfång
Innehållet är relevant och tillräckligt omfångsrikt.
Begriplighet
Texten är sammanhängande, begriplig och har ett visst flyt.

ANALYTISK BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Textstruktur
Texten har en, för syftet, i huvudsak fungerande struktur och textbindning.
Texten har en, för syftet, relativt väl fungerande struktur och en varierad och fungerande textbindning
Texten har en, för syftet, väl fungerande struktur och en varierad och väl fungerande textbindning.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats görs och fungerar i huvudsak.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats och görs och fungerar relativt väl.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats görs och fungerar väl.
Språklig variation och säkerhet
Du formulerar sig någorlunda idiomatiskt med viss anpassning till situation och mottagare.
Du formulerar sig till stor del idiomatiskt och med anpassning till situation och mottagare.
Du formulerar sig idiomatiskt och med god anpassning till situation och mottagare.
Du visar viss precision och viss variation i ordval.
Du visar förhållandevis god precision och förhållandevis god variation i ordval och använder med förhållandevis god variation och relativt god säkerhet såväl grundläggande som mer avancerade grammatiska strukturer.
Du visar god precision och god variation i ordval och använder med god variation och god säkerhet såväl grundläggande som mer avancerade grammatiska strukturer.
Du använder med viss variation och viss säkerhet såväl grundläggande som mer avancerade grammatiska strukturer.
Skriftspråksnormer
Du följer relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.
Du följer relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.
Du följer relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

F: Texten är inte funktionell i förhållande till syfte, situation och mottagare och/eller har språkliga brister som gör att texten inte når kraven för E.
E
D
C
B
A
SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: