Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källanvändning, fakta och kamratbedömning

Skapad 2017-03-02 12:55 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Här är tre matriser som berör tre olika delar av området som vi ska jobba med i svenska. Källor/information, skrivandet av en faktatext och slutligen kamratbedömning. Med hjälp av matriserna kan ni se vad jag tittar lite extra på, och i slutet av området kan ni se hur ni ligger till.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från källor och för då resonemang om informationens användbarhet.

  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Söka
Du behöver hjälp att välja en lämplig källa (t.ex. text, bok, Tv, internet, radio, film.).
Du använder främst de olika källor som läraren föreslår, men också någon källa som du hittat själv.
Du söker och använder olika typer av källor på egen hand. Ibland får du tips och förslag.
Du söker och använder olika typer av källor på ett säkert sätt. Du väljer information som är direkt kopplad till uppgiften.
Välja
Du behöver mycket hjälp med att hitta fakta i källorna.
Du behöver en del hjälp med att hitta information i de olika källorna.
Du kan hitta i de olika källorna på ett ganska självständigt sätt. Du behöver lite hjälp ibland.
Du hittar informationen i de olika källorna på ett mycket säkert sätt.
Värdera
Du använder källan/informationen utan att fundera på om den är lämplig för uppgiften.
Du kan förklara något om hur källorna är att använda, har någon motivering om hur de var att använda och hur källorna passade till det som du behövde.
Du kan förklara några saker som är bra/mindre bra med källorna. Du har med några motiveringar om hur källorna var att använda och förklarar hur de passade till det som du behövde den till. Jämför delvis olika källor med varandra.
Du kan förklara mycket som är bra/mindre bra med källorna. Du förklarar utförligt om hur källorna var att använda och hur väl de passade till det som du behövde den till. Jämför flera olika källor med varandra.

Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanställa
Du plockar inte ut stödord, utan skriver meningar istället. Viss användning av egna ord. Din text är otydlig och saknar sammanhang.
Du kan plocka ut stödord, och korta meningar från källan. När du sammanställer en egen text innehåller den en del egna formuleringar och är ganska tydlig.
Du visar god säkerhet när det gäller att plocka ut stödord, som du sedan kan använda när du formulerar din text. Det mesta i din text är skrivet med egna ord. Din text är tydlig och du har ett ganska bra sammanhang.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller att plocka ut stödord, som du sedan kan använda när du formulerar din text med egna ord. Du skriver tydligt och sammanhängande. Texten är lätt att följa med i.
Innehåll och ämnesord
Du skriver av text från olika källor när du sammanställer. Ämnesord används i fel sammanhang.
Du har skrivit en kort text med få beskrivningar och lite fakta. Du använder ganska få ämnesord.
Du har skrivit en text som innehåller ganska mycket fakta, och beskriver lite om hur innehållet hänger ihop. Du använder ganska många ämnesord i rätt sammanhang.
Du har skrivit en text som innehåller mycket fakta, och beskriver hur innehållet hänger ihop. Du använder många ämnesord i rätt sammanhang.

Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ge kamratrespons
Du kan tala om vad som är bra/ bör förbättras med en kamrats text, men inte förklara varför.
Du kan tala om något som är bra med en kamrats text och förklara varför det gör texten bra. Du kan ge något förslag kring vad som kan förbättras i texten.
Du kan tala om flera saker som är bra med en kamrats text och förklara varför det gör texten bra. Du kan ge något förslag kring vad som kan förbättras i texten och varför det gör texten bättre.
Du kan tala om flera saker som är bra med en kamrats text och förklara varför det gör texten bra. Du kan ge flera förslag kring vad som kan förbättras i texten. och varför dina förslag gör texten bättre.
Använda sig av respons
Du gör inte din text tydligare när du får råd och tips på förbättringar.
Du kan ta en del hjälp av respons som du får för att göra din text tydligare. Din text får då en lite högre kvalitet.
Du kan ta hjälp av respons som du får för att göra din text tydligare och mer innehållsrik, vilket innebär att den får en högre kvalitet.
Du kan ta hjälp av respons som du får för att göra din text tydligare och mer innehållsrik. Du tar ställning till vilka råd som förbättrar din text och vilka som inte gör det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: