Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brev om dialekter

Skapad 2017-03-03 11:21 i Västra skolan Falun
Eleverna ska, i brevform och utifrån givna frågor, berätta vad de vet om de svenska dialekterna. Informationen om dialekter kommer från Institutet för språk- och fornminnen: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/dialekter-for-dig-i-skolan.html
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

Uppgift:
Du ska skriva ett brev till någon du känner där du berättar vad du vet om dialekter. Du ska förklara vad en dialekt är och beskriva hur de svenska dialekterna har förändrats genom åren. Du ska nämna någon attitydskillnad gentemot svenskans olika dialekter, fördelar och nackdelar med dialektala skillnader i språket, samt göra en prognos: Tror du att dialekterna kommer att bevaras så som de ser ut idag? Kommer alla i Sverige att börja prata likadant / mer utslätat? Kommer vi kanske att få nya dialekter? Motivera varför du tror så. Ditt brev ska vara minst en och högst två A4-sidor.

Bedömningsmatris: Brev om dialekter

>
>>
>>>
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till texttypen brev, syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till texttypen brev, syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är väl anpassade till texttypen brev, syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: