Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hörförståelse Vale 7: Noticias de träfico

Skapad 2017-03-14 16:37 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningsmatris för hörförståelse åk 7.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Matrisen bedömer hörförståelse prov "Noticias de tráfico", Vale 7.

Nivå 1 F
Nivå 2 E
D
Nivå 3 C
B
Nivå 4 A
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt. Du uppfattar och förstår enkla instruktioner och enkla hörövningar i lugnt tempo.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer. Du kan även uppfatta lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du förstår hela textens inehåll samt de flesta detaljer. Du förstår innehållet i sin helhet när språket talas tydligt. Du kan sammanfatta väsentliga detaljer i det du hört.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterat relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar precis och detaljerat.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar väl att du kan använda strategier.
Ansvar för språkinlärning
Detta är bara information och ingår inte i betygen.
Du deltar inte aktivt på lektionerna och tar inte ansvar. Sällan slutför uppgifterna.
Du deltar mestadels aktivt under lektionerna och slutför oftast uppgifterna
Du deltar och reflekterar kring din inlärning och använder i någon mån språkliga strategier.
Du tar stort ansvar för din egen inlärning, använder några olika strategier för att komma vidare i din utveckling med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: