👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus - Fysik åk 8

Skapad 2017-03-14 16:41 i öö Söndrumsskolan 6-9 B Halmstad
Grundskola 7 – 9 Fysik

Betyget D innebär att alla kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att alla kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

F1 - Granska, diskutera och ta ställning

Nïvå E
Nivå C
Nivå A
Samtala och diskutera
Samtala, diskutera och ta ställning om olika frågor.
Du kan: ● Skilja fakta från värdering (känsla). ● Beskriva några tänkbara konsekvenser av din åsikt. Dina argument är enkla (ett led) och något av argument är underbyggda med fakta.
Dina argument är utvecklade (flera led eller jämförelser), de flesta argument är underbyggda med fakta och du kan ta upp olika perspektiv (för och emot).
Dina argument är välutvecklade (flera led) och du kan problematisera de olika perspektiven.
Frågor, åsikter & argument
Hur du deltar i diskussioner och debatter.
Du kan: ● Ta upp saker som hör till ämnet (det som diskuteras).
Du kan: ● Ta upp saker som hör till ämnet (det som diskuteras) och göra så att diskussionen går framåt.
Du kan: ● Ta upp nya saker som gör att diskussionen utvecklas.
Söka information
Söka information i olika källor (t.ex. böcker och internet). Vara källkritisk. Problematisera är att tänka t.ex. å ena sidan är det bra, men å andra sidan så..
Du kan: ● resonera kring någon anledning till att du använder dig av informationen. ● resonera kring någon aspekt av källkritik.
Du kan: ● resonera kring någon saklig (relevant) anledning till att du använder dig av informationen. ● resonera kring några aspekt av källkritik.
Du kan: ● resonera kring några saklig anledning till att du använder dig av informationen, men också problematisera. ● resonera kring några aspekt av källkritik och värdera de olika aspekterna (vilken är viktigast).
Använda information och anpassa framställning.
Använda information i diskussioner och till skapa texter och andra framställningar. Anpassa till syftet, t.ex. argumenter och målgrupp t.ex. klasskamrater.
Argumenten, texterna och framställningarna är då: ● enkla. ● anpassade till syfte och målgrupp till viss del (lite).
Argumenten, texterna och framställningarna är då: ● utvecklade. ● anpassade till syfte och målgrupp till stor del.
Argumenten, texterna och framställningarna är då: ● välutvecklade. ● anpassade till syfte och målgrupp.

F3 - Beskriva och förklara

Nïvå E
Nivå C
Nivå A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper och visar det genom att: ● ge EXEMPEL ● BESKRIVA vad som händer och hur något går till. ● ibland använda begrepp, modeller och teorier (vardagsspråk).
Du har GODA kunskaper och visar det genom att: ● FÖRKLARA varför ● visa på SAMBAND. (...och då ... / ,,, vilket innebär att ...) ● använda begrepp, modeller och teorier och oftast på rätt sätt.
Du har MYCKET GODA kunskaper och visar det genom att: ● utifrån exempel och samband dra slutsatser som går att föra över på andra sammanhang för att förklara hur det fungerar (GENERALISERA). ● använda många begrepp, modeller och teorier och på rätt sätt (ämnesspecifikt språk).
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Resonera kring saker i vardagslivet och samhället kopplat till ljus.
Dina resonemang är ENKLA genom att du ger exempel på användning i vardagslivet och till viss del motiverar med fakta eller upplevelser kopplat till fysikaliska samband som är lätta att upptäcka.
Dina resonemang är UTVECKLADE genom att du förklarar, jämför och till stor del motiverar med fakta eller upplevelser kopplat till inte så uppenbara samband
Dina resonemang är VÄLUTVECKLADE genom att du förklarar, jämför och motiverar med fakta eller upplevelser kopplat till ganska svårupptäckta samband
Upptäckter och deras betydelse
Naturvetenskapliga upptäcker och vad de har betytt för oss människor.
Du kan ge EXEMPEL och BESKRIVA några upptäckter och deras betydelser.
Du kan ge FÖRKLARA och VISA PÅ SAMBAND MELLAN några upptäckter och deras betydelser.
Du kan ge FÖRKLARA och GENERALISERA kring några upptäckter och deras betydelser.