Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning "Laboration och rapport"

Skapad 2017-03-21 07:57 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Begreppsanvädning
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Resonemang
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller/teorier. Dina resonemang i analysen är enkla och till viss del underbyggda. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller/teorier. Dina resonemang i analysen är utvecklade och relativt väl underbyggda. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller/teorier. Dina resonemang är i analysen välutvecklade och väl underbyggda. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Rapport
-förmedla dina kunskaper
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är enkel.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är utvecklad.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: