Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3

Skapad 2017-03-23 15:06 i Duveds skola Åre
Grundskola 1 – 3 Svenska

Övergripande matris i svenska år 1 - 3.

Syfte

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan alla bokstäver och kan läsa ihop dem till ord. Du kan läsa vanliga ord som helheter.
Du kan läsa enkla texter själv och märker när det blir fel. Du kan använda någon läsfixare.
Du kan läsa längre texter flytande och kan lätt känna igen hela ord. Du kan ljuda och läsa ut längre obekanta ord. Du kan använda dig av några läsfixare.
Läsförståelse av elevnära texter.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan återberätta uppläst text.
Du kan läsa och berätta vad texten handlar om.
Du kan kommentera och återge några viktiga delar av textens innehåll. Du kan använda läsfixaren cowboy.
Samtala kring innehållet i texten och kring egna erfarenheter.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan samtala om egen upplevelse utifrån en uppläst text.
Du kan samtala om egen upplevelse utifrån läst text.
Du kan resonera om tydliga budskap i text och koppla till egen upplevelse.
Skriva enkla texter.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan använda alla bokstäver och kan skriva ord och meningar.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Du kan skriva enkla texter på dator eller ipad.
Skriva enkla berättande texter.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan skriva enkla texter där något händer.
Du kan förtydliga dina texter med hjälp av bilder.
Du kan skriva enkel text med inledning, handling och avslutning.
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan skriva med små bokstäver (gemener).
Du använder oftast stor bokstav och punkt.
Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stava vanligt förekommande ord.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan stava vanliga formord som: och, du, han, jag.
Du kan stava ljudenliga innehållsord som: smör, bröd, saft.
Du kan stava vanligt förekommande ljudstridiga innehållsord som boll och skidor.
Läsförståelse av faktatexter.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan återberätta uppläst faktatext.
Du kan läsa och berättar vad faktatexten handlar om.
Du kan återge viktiga delar av faktatextens innehåll.
Skriva en faktatext med faktaord.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan skriva enkel faktatext om t ex djur.
Du kan skriva en faktatext med faktaord som beskriver t ex vad en stjärna är.
Förbättra sin egen text utifrån sin egen eller andras feed-back.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan fråga lärare eller kamrater om stavning.
Du kan ibland rätta ord i din text på eget initiativ och efter respons från lärare och kamrater.
Du kan läsa och ge respons på andras texter vad gäller både innehåll och form. Responsen kan ges utifrån givna frågor.
Tala, lyssna och samtala
Ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter kring elevnära ämnen.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra, t ex på klassråd och vid visastund.
Du kan tala om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Du kan ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter kring elevnära ämnen.
Berätta om vardagliga händelser så att andra kan förstå.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan beskriva och förklara så att andra förstår vad du menar.
Du kan återberätta en händelse så att andra förstår hur du menar och att innehållet blir tydlig.
Ge och ta enkla instruktioner.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan förstå och ge en enkel instruktion.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: