Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Mitt tal om frihet

Skapad 2017-03-24 17:39 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Framförandet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ögonkontakt
Har ingen ögonkontakt med publiken.
Har viss ögonkontakt med en del av publiken.
Har återkommande ögonkontakt med publiken.
Har återkommande ögonkontakt och riktar sig till hela publiken.
Engagemang
Visar inget/lite engagemang för sitt innehåll.
Visar visst engagemang för sitt innehåll.
Visar tydligt engagemang under delar av talet.
Visar tydligt engagemang och följsamhet genom hela talet.
Tydlighet
Talar så att det blir svårt att uppfatta innehållet.
Talar så att publiken uppfattar merparten av innehållet.
Talar med lagom röststyrka och tydligt uttal.
Talar med lagom röststyrka, tydligt uttal och fin inlevelse.

Innehåll/förberedelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förberedelse
Har ett skrivet, men obearbetat underlag.
Har ett skrivet, delvis bearbetat underlag.
Har ett skrivet och noggrant bearbetat underlag.
Har tränat på att framföra sitt noggrant bearbetade underlag.
Innehåll
Har ett begripligt innehåll.
Har ett tydligt innehåll som når mottagaren.
För tydliga och logiska resonemang.
Breddar och fördjupar resonemanget samt tydliggör med konkreta exempel.
Inledning
Har en otydlig inledning.
Har en tydlig, men något lång/kort inledning.
Har en intresseväckande inledning som direkt fångar publikens intresse.
Avslutning
Har ingen direkt avslutning.
Har gjort ett försök till tydlig avslutning.
Har en tydlig avslutning.
Har en tänkvärd och passande avslutning som stannar kvar hos lyssnaren.
Känsla
Talet förmedlar känsla.
Talet genomsyras av äkthet och känsla. Det berör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: