Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris till tema "Globalisering, Geografi år9

Skapad 2017-03-28 11:45 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Geografi
E
C
A
Fakta och Resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att på ett enkelt sätt beskriva och resonera om bl. a befolkningsfördelning, migration, klimat och vegetation(växtlighet) i olika delar av världen. Här ingår alla tre huvudrubrikerna: Historik, geografi och demografi.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att relativt utvecklat beskriva och resonera om bl. a befolkningsfördelning, migration, klimat och vegetation (växtlighet) i olika delar av världen. Här ingår alla tre huvudrubrikerna: Historik, geografi och demografi.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att välutvecklat beskriva och resonera om bl. a befolkningsfördelning, migration, klimat och vegetation(växtlighet) i olika delar av världen. Här ingår alla tre huvudrubrikerna: Historik, geografi och demografi.
Namngeografi och kartkunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om namngeografi och visar det genom att på ett enkelt sätt beskriva sitt land geografiskt, lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt, klimat, nederbörd osv. med hjälp av t.ex kartor. Använder enstaka geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Eleven har goda kunskaper om namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva sitt land geografiskt, lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt, klimat, nederbörd osv. med hjälp av t.ex kartor. Använder till stor del geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva sitt land geografiskt, lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt, klimat, nederbörd osv. med hjälp av t.ex kartor. Använder oftast geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Varor, tjänster och geografiska mönster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation. Använder begrepp som t. ex import och export.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation. Använder begrepp som t. ex import och export.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation. Använder begrepp som t. ex import och export.
Ord och Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i rätt sammanhang.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt i rätt sammanhang.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt i rätt sammanhang.
Källor och Källkritik
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor och metoder på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor och metoder på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor och metoder på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: