Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Matris

Skapad 2017-03-28 19:36 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola F – 3
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Läsinlärning
Eleven känner igen vissa bokstäver.
Eleven känner igen alla bokstäver.
Eleven vet att bokstäverna har olika bokstavsljud. Eleven använder de för att läsa enkla ord.
Eleven kan läsa enklare ord som är nära elevens vardag.
Eleven kan genom ljudning läsa obekanta ord.
Eleven kan läsa kortare texter med enkelt innehåll.
Eleven kan läsa längre texter.
Flyt i läsningen
Eleven kan läsa enkla ord genom ljudning.
Eleven kan läsa enklare texter, men med en del ljudning.
Eleven kan läsa enklare texter med flyt.
Eleven kan läsa olika typer av texter med flyt.
Eleven kan läsa olika typer av texter med gott flyt.
Läsförståelse 1
Eleven kan ljuda sig till ord och med stöd av bilder förstå vad det betyder.
Eleven kan ljuda sig till ord och förstå vilket ord som precis lästs.
Eleven kan läsa enklare ord och förstå vad orden betyder.
Eleven kan läsa enklare texter och förstå vad texten handlade om.
Eleven kan läsa olika typer av texter och förstå vad texten handlar om.
Läsförståelse 2
Eleven kan läsa enklare texter och svara på frågor som går att hitta direkt i texten. (På ytan-frågor)
Eleven kan läsa enklare texter och svara på olika typer av frågor. (På ytan/under ytan)
Eleven kan läsa olika typer av texter och svara på frågor om texten. (på ytan/under ytan/på djupetfrågor).
Lyssna och samtala
Eleven lyssnar på de andra men deltar inte själv i samtalet.
Eleven lyssnar på de andra och deltar lite i samtalet.
Eleven lyssnar på de andra och deltar till viss del i samtalet. Kan komma med några tankar/funderingar som leder samtalet framåt i viss mån
Eleven lyssnar på de andra och deltar i samtalet. Kommer med tankar och idéer som för samtalet vidare.
Följa en muntlig intruktion
Eleven får en muntlig uppgift men vet inte vad hen ska göra.
Eleven får en muntlig uppgift och vet ungefär vad hen ska göra.
Eleven får en muntlig uppgift och försöker göra den ordentligt, men behöver till viss del stöd.
Eleven får en uppgift muntlig och gör den ordentligt . Med gott resultat.
Eleven får en muntlig uppgift och gör den ordentligt. Med mycket gott resultat.
Återberättande
Eleven kan med hjälp av bilder/stödord till viss del återberätta en berättelse.
Eleven kan till viss del återberätta en berättelse.
Eleven kan återberätta en berättelse så att det är enkelt för en utomstående att förstå.
Eleven kan återberätta en berättelse med gott flyt och med tydlig struktur så att en utomstående gott kan förstå.
Skriva
Eleven kan forma vissa bokstäver.
Eleven kan forma alla bokstäver men behöver ibland hjälp med vissa bokstäver.
Eleven kan väl forma alla bokstäver.
Eleven kan skriva texter med små bokstäver.
Eleven kan skriva texter och vet om och tillämpar skrivregler som: Stor bokstav och punkt.
Eleven kan skriva texter och använder skrivreglerna korrekt.
Skriva berättande text
Eleven kan med stöd av bild skriva en kort text men utan direkt handling.
Eleven kan skriva en kortade text med en början, mitt och slut.
Eleven kan skriva en längre berättelse med en tydlig början, mitt och slut.
Eleven kan skriva en längre berättelse med en tydlig röd tråd som innehåller tydlig början/mitt/slut.
Skriva faktatext
Eleven kan med stöd skriva några fakta om tex ett djur.
Eleven kan skriva en kortare faktatext.
Eleven kan skriva en längre faktatext.
Eleven kan skriva en längre faktatext med tydlig struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: