Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 9

Skapad 2017-03-30 08:09 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9
Varning!
På väg-->
E
D
C
B
A
1.VÄRLDSRELIGIONER
Kunskaper om centrala tankegångar, urkunder & uttryck.
Eleven riskerar F/-
Eleven ser ut att klara minst E på sikt.
Eleven för ENKLA och TILL VISS DEL underbyggda resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Eleven för UTVECKLADE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Eleven för VÄLUTVECKLADE och VÄL UNDERBYGGDA resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
2.ETIK
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar
(Se ovan!)
(Se ovan!)
Eleven för ENKLA och TILL VISS DEL underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven för UTVECKLADE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Eleven för VÄLUTVECKLADE och VÄL underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett VÄL fungerande sätt.
3.KÄLLOR
Eleven kan söka och använda information om religioner
(Se ovan!)
(Se ovan!)
Eleven använder källor på ett i HUVUDSAK fungerande sätt samt för ENKLA och TILL VISS DEL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder källor på ett i RELATIVT VÄL fungerande sätt samt för UTVECKLADE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder källor på ett i VÄL fungerande sätt samt för VÄLUTVECKLADE och VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Varning!
På väg-->
E
D
C
B
A
SAMLAD BEDÖMNING
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: