Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konferens 1

Skapad 2017-04-03 11:22 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola

Konferens 1

Rubrik 1

Elevens kunskaper och förmågor
Ny nivå
Beskriver olika typer av konferensanläggningar och deras utbud
Utförligt och nyanserat
Utförligt
Översiktligt
Eget arbete om konferensanläggning, offertförfrågan
Beskriver olika mötesformer och deras krav på lokaler och service
Utförligt och nyanserat
Utförligt
Översiktligt
Eget arbete om konferensanläggning, offertförfrågan
Redogör utifrån exempel hur kreativa och tillgängliga miljöer kan skapas
Utförligt och nyanserat
Utförligt
Översiktligt
Planerar och organiserar enklare arrangemang
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
I samråd med handledare
Veckans konferens
Planerar och väljer möblering och teknisk utrustning som passar arrangemanget
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
I samråd med handledare
Veckans konferens
Iordningsställer lokaler och andra arbetsuppgifter med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
I samråd med handledare
Veckans konferens, uppdrag, möblering på våra APL- hotell
Använder teknisk utrustning
Med säkerhet
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Veckans konferens, uppdrag
Löser eventuella problem som kan uppstå
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
I samråd med handledare
Veckans konferens
Ny aspekt
Arbetar hygieniskt och ergonomiskt vid upp- och avdukning
Mih:s frukostar
Arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi, och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser
Värderar arrangemangets säkerhet
Nyanserat samt ger förslag på hur säkerheten kan förbättras
Nyanserat
Med enkla omdömen
Anpassar sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar hur anpassningen är gjord
Med säkerhet och motiverar utförligt och nyanserat
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Veckans konferens
Samarbetar och kommunicerar med både kunder och medarbetare samt anpassar sitt språk efter situationen
Med säkerhet
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Veckans konferens, studiebesök, uppdrag
Utvärderar sitt arbete och resultat
Nyanserat samt ger förslag på arbetet och kommunikationen kan förbättras
Nyanserat
Med enkla omdömen
Veckans konferens, offertförfrågan, betygssamtal
Samråder med handledare och bedömer den egna förmågan och situationens krav
Med säkerhet
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Veckans konferens
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: