Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, samtala, argumentera och lyssna - slutuppgift till Mitt extra liv

Skapad 2017-04-03 11:47 i Friskolan Asken Grundskolor
Bedömningsmatris i svenska område tala, samtala och lyssna
Grundskola 7 Svenska

Denna matris används för bedömning av boksamtal, redovisningar, tal, diskussioner och debatter.

Du är på väg till nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Samtala
Du deltar i samtal i mindre grupp.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner.
Du är aktiv och kommer med egna uppslag som för samtalet framåt.
Du uttrycker dig säkert och välformulerat.
Tala
Argumentera
Du förmedlar egna åsikter till viss del.
Du uttrycker egna tankar och åsikter och argumenterar till viss del.
Du uttrycker egna tankar och argumenterar för dina åsikter.
Du diskuterar olika argument. Du har välgrundade argument för dina åsikter.
Tala
Redovisning - innehåll
Du redovisar så att innehållet framgår.
Du har fokus på ämnet och har tillräckligt med stoff.
Du har väl valt stoff och visar på förståelse av ämnet.
Du visar på kunskap och förståelse av ämnet och kan besvara frågor från åhörarna.
Tala
Redovisa - genomförande
Du läser helst innantill i dina anteckningar under gruppredovisningen
Du är förberedd och använder dig av stödord el dyl. som hjälp.
Du är välförberedd och använder dina stödord/anteckningar som ett stöd.
Dina svar är tydliga, klara och väl genomtänkta. Du använder hjälpmedel som förstärker det du vill säga- kan var något citat ur boken t.ex..
Tala
Redovisa - kontakt med åhörarna
Du vänder dig till gruppmedlemmarna när du redovisar.
Du svarar tydligt och har kontakt med gruppmedlemmarna.
Du svarar på ett sammanhängande, engagerat och trovärdigt sätt. Du har god kontakt med resten av gruppen.
Lyssna
Du lyssnar när någon annan pratar.
Du lyssnar aktivt och kan ge feedback till den som pratat.
Du lyssnar aktivt, ger feedback och ställer frågor.
Du lyssnar aktivt, engagerat och kan ge konstruktiv kritik. Du bygger vidare på andras inlägg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: