Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850)

Skapad 2017-04-10 16:21 i Esperedskolan Halmstad
Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850) år 6 vt- 2017
Grundskola 6 Historia

Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850)
E
C
A
KUNSKAPER/FÄRDIGHETER
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 talet - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 talet: - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
RESONEMANG:
* Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst EN faktor som är viktig för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst TVÅ faktorer som är viktiga för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling Ditt resonemang innehåller NÅGON konkretisering som förtydligar resonemanget.
Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst TRE faktorer som är viktiga för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling Ditt resonemang innehåller FLERA konkretiseringar som förtydligar resonemanget.
JÄMFÖRA:
Jämförelser: - Likheter och - Skillnader mellan frihetstiden och 1800-talet samt nutid
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor Dina jämförelser har FÅ och KORTA förklaringar
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor Dina jämförelser har FLER och LÄNGRE förklaringar
Kunna beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor Dina jämförelser har MÅNGA och LÅNGA förklaringar.
Källor
Vad historiska källor te x dagböcker och arkivmaterial kan berätta om vår historia.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då ENKLA resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då UTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: