Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollar, regler och förmågan att anpassa sina rörelser

Skapad 2017-04-12 10:27 i Fyrklöverskolan Hedemora
Elevers förmåga att anpassa sina rörelser i mer komplexa och sammansatta former, samtidigt som eleven ska förhålla sig till regler och upplägg.
Grundskola 4 – 6

Elevers förmåga att anpassa sina rörelser i mer komplexa och sammansatta former, samtidigt som eleven ska förhålla sig till regler och upplägg.

Kartläggning

Ta ställning till om eleven:
anpassar sin kraft och sina rörelser utifrån ändrade förutsättningar.
anpassar sin rörelse utifrån olika underlag.
anpassar hastighet och ändrar kroppshållning eller teknink utifrån ändrade förutsättningar.

kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
kunskapskrav för betyget C i slutet av åk 6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl del till aktiviteten.
kunskapskrav för betyget A i slutet av åk 6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevexempel
Eleven anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven anpassar sina rörelser reletivt väl till aktiviteten.
Eleven anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevexempel
Eleven prövar att anpassa sin kraft och sin kroppskontroll till olika rörelser och underlag.
Eleven anpassar sin kraft och sin kroppskontroll till olika rörelser och underlag.
Eleven anpassar med lätthet sin kraft och sin kroppskontroll till olika rörelser och underlag.
Elevexempel
Eleven prövar olika tekniker när förutsättningarna och underlag ändras.
Eleven använder olika tekniker när förutsättningarna och underlag ändras.
Eleven rör sig kontrollerat och anpassar sina rörelser koordinerat när förutsättningar och underlag ändras.
Elevexempel
Eleven anpassar till viss del sina rörelser och genomför de flesta aktiviteter inne och ute.
Eleven anpassar sina rörelser och genomför alla aktiviteter inne och ute.
Eleven anpassar sina rörelser med lätthet och genomför alla aktiviteter inne och ute.
Elevexempel
Eleven visar förmåga att till viss del anpassa sin kraft och sin kroppskontroll till olika förutsättningar i aktiviteten.
Eleven visar förmåga att återkommande anpassa sin kraft och sin kroppskontroll till olika förutsättningar i aktiviteten.
Eleven visar förmåga att koordinativt och väl anpassa sin kraft och sin kroppskontroll till olika förutsättningar i aktiviteten.
Elevexempel
Eleven visar förmåga att till viss del anpassa sina rörelser och motoriska grundformer till ändrade underlag och förutsättningar.
Eleven visar förmåga att återkommande anpassa sina rörelser och motoriska grundformer till ändrade underlag och förutsättningar.
Eleven visar förmåga att snabbt anpassa sina rörelser och motoriska grundformer till olika underlag och förutsättningar.
Elevexempel
Eleven visar förmåga att till viss del anpassa sina rörelser till både inne-och utemiljö.
Eleven visar förmåga att anpassa sina rörelser till både inne-och utemiljö.
Eleven visar förmåga att väl anpassa sina rörelser till både inne-och utemiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: