Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2017-04-17 10:20 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Allmän matris för bokrecension
Grundskola 7 – 9 Svenska

Resultat på bokrecension

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Kunskapskraven är inte uppfyllda.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Språk, stil och skrivregler
Kunskapskraven är inte uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanfattande omdöme för insändare
E Du följer instruktionen. Innehåll och språk är på ett godtagbart sätt anpassat till texttypen. Du skriver en bokrecension på ett tillfredsställande sätt.
D Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C Du följer instruktionen. Innehåll och språk är relativt väl anpassat till texttypen. Du skriver på en bokrecension på ett mycket bra sätt.
B Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A Du följer instruktionen. Innehåll och språk är på ett utmärkt sätt anpassat till texttypen. Du skriver en bokrecension på ett utmärkt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: