Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music Project - Presentation - year 9

Skapad 2017-04-18 08:53 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Att förstå och tolka innehållet I talad engelska i olika slags texter. Du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
Grundskola 9 Engelska

Muntlig presentation av en musikgrupp, artist eller musikstil. Arbeta i grupp eller individuellt.

Receptition

Läsförståelse - faktatexter om musik, musikgrupp eller artist samt låttext.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Att söka information på bl.a. internet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du visar din förståelse genom att översiktligt berätta om det du har läst.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer. Du visar din förståelse genom att välgrundat berätta om det du har läst.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat berätta om det du har läst.

Produktion

Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språklig korrekthet
Hur ord hänger samman för att bilda en flytande text.
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation
Du uttrycker dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: