Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 7b vt 2017 Andning, blodomlopp och immunförsvar

Skapad 2017-04-20 19:39 i Friskolan Asken Grundskolor
Bedömning biologi
Grundskola 7 Biologi

Kursen: Andning,blodomlopp och immunförsvar oktober 2016 Bedömning biologi Läxförhör,inlämningsuppgift om Botox,lektionsuppgifter mm

Bedömning Biologi

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Din förmåga att planera och genomföra en undersökning
Du klarar att genomföra en undersökning utifrån en instruktion samt följer gällande säkerhetsföreskrifter. Du använder utrustningen säkert och på ett fungerande sätt.
Du är noggrann och arbetar systematiskt och samarbetar med din /dina gruppmedlemmar. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du tar ett stort ansvar för arbetet och för diskussionen i gruppen framåt. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligtoch effektivt sätt.
Din förmåga att dokumentera laborationen-laborationsrapport
Du gör en enkel dokumentation av undersökningen.
Du kan jämföra resultaten med hypotesen och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
Rapporten är välstrukturerad och tydlig. Du drar korrekta och välutvecklade slutsatser. Din dokumentation innehåller tabeller,diagram och bilder. Du ger exempel på möjliga felkällor och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka
Din förmåga att använda begrepp
Du har börjat att använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk och behärskar de flesta av kursens begrepp.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk och behärskar kursens alla viktiga begrepp Du använder rätt begrepp för att beskriva och förklara
Din förmåga att använda information
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och texter som du producerar
Du använder informationen på ett välmotiverat sätt i diskussioner och texter som du producerar
Du motiverar och beskriver tänkbara konsekvenser. Du breddar och fördjupar diskussionerna i gruppen. Du kan anpassa dina texter till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: