Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris till sakprosa och källkritik

Skapad 2017-04-23 12:48 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Matris till planeringen sakprosa och källkritik
Grundskola 7 – 9

Skrivuppgift, läromedelstext

Har inte uppvisat grundläggande förmåga
Har grundläggande förmåga
->
->
Innehåll; anpassning till textgenre/instruktion
Du har skrivit en sammanhållen text men inte tagit hjälp av typiska drag för textgenren och/eller inte följt instruktionen för uppgiften.
Du har tagit hjälp av enstaka typiska drag för genren för skriva din text.
Du har tagit hjälp av typiska drag för genren för att skriva din text,
Du har tagit hjälp av ett flertal typiska drag för genren för att skriva din text,
Språk; ordval och stil
Din text uppvisar inte att du försökt skriva med en objektiv och formell stil.
Din text uppvisar på ett fåtal ställen att du har försökt skriva med en objektiv och formell stil
Din text uppvisar att du har skrivit med en objektiv och formell stil Du uppvisar viss variation av ordförråd i texten.
Din text uppvisar på ett flertal ställen att du har skrivit med en objektiv och formell stil. Ditt ordförråd är varierat i texten.
Språk; meningsbyggnad och skrivregler
Din text innehåller ett flertal språkliga fel som stör läsningen
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt Du använder skiljetecken på ett relativt korrekt sätt En del stavfel som inte stör läsningen förekommer
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt Du har gott bruk av skiljetecken Du gör få stavfel
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker Du har gott bruk av skiljetecken Du gör ytterst få stavfel
Struktur; rubriker, sambandsord, styckeindelning
Din text saknar en tydlig och läsvänlig struktur.
Du använder dig av styckeindelning och vissa sambandsord och mellanrubriker
Din styckeindelning är gjord på ett medvetet sätt och du använder sambandsord och mellanrubriker
Din styckeindelning är gjord på ett medvetet sätt och du använder ett flertal passande sambandsord och rubriker
Källkritisk förmåga
Du använder dig av källor men har svårt för att resonera om dess trovärdighet och/eller saknar du en källförteckning.
Du använder enstaka tryckta eller digitala källor i din text och kan på ett enkelt sätt resonera om dess trovärdighet, och har en källförteckning
Du använder både tryckta och digitala källor i din text och kan resonera om dess trovärdighet , och har en källförteckning
Du använder källor av olika typer i din text och kan resonera om både fördelar och nackdelar med dina olika källor, och har en källförteckning.

Förmåga att ge och ta emot feedback

Har inte uppvisat grundläggande förmåga
Har grundläggande förmåga
->
->
Du har svårt för att kommentera andra texter och/eller ta emot kommentarer ocha använda dom för att föbättra din text.
Du kan ge enstaka kommentarer för att förbättra en text, och kan ta emot kommentarer för att göra enkla förbättringar av sin egen text.
Du kan ge olika kommentarer för att förbättra texter, och kan ta emot kommentarer för att göra betydande förbättringar i sin egen text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: